Privacy en veiligheid

Persoonsgegevens opvragen
Het is steeds mogelijk de status van uw persoonsgegevens na te gaan. We delen u zo snel mogelijk de gegevens mee waarover wij op dat moment beschikken, na controle van uw identiteit. Indien één of meerdere gegevens foutief, onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons uiteraard om een correctie vragen. Wilt u uw persoonsgegevens inzien, laten verwijderen of exporteren, geef dat dan hieronder aan. Wij nemen binnen 3 werkdagen contact met u op om te voldoen aan je verzoek.
*
Persoonlijke gegevens die gebruikt zijn voor administratie waarvan wij wettelijk verplicht zijn deze zeven jaar te bewaren, kunnen niet binnen 7 jaar verwijderd worden.