Disclaimer

Definities:
  • Eigenaar : Eigenaar van deze website;
  • : De gebruiker / bezoeker van deze website;
  • Gebruik(en) : Alle denkbare handelingen door gebruiker verricht bij het bezoeken van deze website;
  • De inhoud : De op deze website aanwezige inhoud, teksten, foto’s filmmateriaal, etc;
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de pagina die je nu bekijkt. Door deze pagina te gebruiken stem je in met de voorwaarden in deze disclaimer.

Inhoud
De inhoud van deze website is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele onjuistheden van de getoonde inhoud op deze website.

Gebruik
De inhoud van de pagina’s van deze website is voor jouw algemene informatie en gebruik. Het is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Verantwoordelijkheid
De eigenaar is niet verantwoordelijk voor inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt gelinkt.

Intellectuele rechten
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud van deze website, of delen daarvan maken inbreuk op de intellectuele rechten van de eigenaar. Het is derhalve niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder schriftelijke toestemming van eigenaar te kopiëren, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken.

Juridisch
Op deze website en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.
 
Kwalitatief goede radiatoren tegen outletprijzen, dat kan alleen door de hoge omloopsnelheid van ons assortiment.
 
Ons team van getraind personeel werkt zeer gestroomlijnd. Wij leveren met volledige garantie op onze kwaliteitsproducten.